Telefonas
Kodas
Nr. 46 (906). TREČIADIENIS, 2017 m.lapkričio 15 d.
1 984 skelbimai.
EXPRESS KONTAKTAS
Paieška:

Kaip pasiskelbti?


Asmeninius  skelbimus į naują skelbraštį galite pateikti :

  • telefonu : (8-45) 51 12 21 nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka 12 - 13 val. ir (8-45) 510959 nuo 10.00 val. iki 20.00 val.
  • pirmadieniais skelbimai priimami nuo 8.00 iki 10.00 val. (nuo 10.00 val. skelbimai priimami tik į kitos savaitės skelbraštį).
  • Internete:  www.pankontaktas.lt
  • siųsdami žinutę numeriu 1673 su tekstu (PK_skelbimo tekstas, telefono numeris). Žinutės kaina 0,58 EUR
  • siųsdami žinutę numeriu 1656 su tekstu (PK_skelbimo tekstas, telefono numeris), galite apmokėti už skelbimą, kurio kaina yra nuo  1,75 EUR (žinutės kaina -  2,90 EUR).
  • užpildę kortelę „Panevėžio kontakto“ biure, adresu: Klaipėdos g. 143 A, LT-37189 Panevėžys ( PC BABILONAS II ).

Vienu telefono numeriu priimama po 3 skelbimus į kiekvieną rubriką (išskyrus mokamus skelbimus: paslaugos, nuoma, darbas ir kiti skiltyje REKLAMA nurodyti skelbimai). Didesnis kiekis skelbimų tuo pačiu telefono numeriu į skirtingas arba į tą pačią rubriką priimamas: tik iš bendradarbiaujančių įmonių, agentūrų; pagal sudarytą su klientu bendradarbiavimo sutartį; pagal kliento pateiktą apmokėjimo už skelbimus dokumentą (0,35 EUR vienas skelbimas vienas kartas ).

Mokamų skelbimų kainynas yra skiltyje "reklama".

Skelbimų įkainiai, nuolaidos derinamos atskira tvarka.

Visi asmeniniai skelbimai, priimti telefonu (8-45) 51 12 21,  internetu, SMS žinute skelbiami 2 kartus (spausdinami dviejuose skelbraščio numeriuose).

Skelbimai su tuo pačiu tekstu priimami pakartotinai po spausdinimo dviejuose skelbraščio numeriuose. 

Skelbimai su tuo pačiu tekstu, atsiųsti Internetu per savaitę iki naujo skelbraščio išleidimo daugiau negu 1 kartą, nesaugomi ir į kitus naujus skelbraščio numerius nepatenka.

Skelbimo spausdinimas pratęsiamas tik po dviejų savaičių besiskelbiančiojo pageidavimu. Skelbimo tekstas koreguojamas: 1) kai klientas paskambina telefonu (8-45) 51 12 21 ; 2) po spausdinimo dviejuose skelbraščio numeriuose, kai skelbimas atsiųstas internetu; 3) tą pačią savaitę, kai skelbimas siunčiamas SMS žinute.

Skelbimas, užrašytas ant skelbraščio kortelės (iškirptos iš laikraščio) ir pateiktas  redakcijoje,   skelbiamas 3 kartus (spausdinamas trijuose skelbraščio numeriuose).     

Skelbimas, užrašytas ant kortelės redakcijoje, skelbiamas tiek kartų, kiek kartų pageidauja besiskelbiantysis. Tokio skelbimo kaina  0,35 EUR

Sumokėti už skelbimus galima skelbraščio „Panevėžio kontaktas“ biure Klaipėdos g. 143 A, Panevėžys (PC BABILONAS II). 

Dėl klaidingo ar neišspausdinto skelbimo teirautis telefonais: (8-45)51 09 59.